Đối với những tài khoản bảo hành 24h:

Tính từ lúc mua đơn hàng, những tài khoản bị lỗi F02, không đăng nhập được, không đúng như mô tả của sản phẩm sẽ được bảo hành trong 24h. Quá 24h sẽ không được bảo hành

Đối với tài khoản bảo hành 1:1

Đối với những tài khoản này, nếu chưa đăng nhập vào sẽ được bảo hành cho đến khi đăng nhập thành công

Liên hệ bảo hành: Tại đây

Để có thể mua hàng vui lòng tại tài khoản Tại đây

Tiếp theo nạp tiền vào website tại đây

Quay lại trang chủ để tiến hành mua tài khoản